kareda.ee

Tegevus: koondab ja ühendab haridus- ja kultuurielu arendamisest huvitatud isikuid (vilistlasi, lapsi ja täiskasvanuid, õpilasi ja õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi toetajaid); arendab haridus- ja kultuurielu toetavaid tegevusi (üritusi, koolitusi, online kasiinod, nõustamisi, küsitlusi, uuringuid, väljaannete kirjastamist ja levitamist, tõlkimistöid, õpilaste huvitegevust konkurssidel ja võistlustel jne); edendab seltskondlikku tegevust Peetri Põhikoolis, Peetri Lasteaias ning ka väljaspool kooli ja lasteaeda; annab välja stipendiume, toetusi, rahalisi ja mitterahalisi auhindu.